Tag Archives: routine thâm mụn

trị thâm mụn

TRỊ THÂM MỤN ngay cả khi còn mụn trứng cá

Nếu như mà tình trạng mụn chưa ổn định nhưng muốn trị thâm mụn thì phải làm thế nào? Cùng tìm hiểu với bác sĩ Hiếu trong routine đơn giản này Mụn chưa ổn định là gì? Khi mà các bạn đã theo đuổi routine 3-6 tháng mà bắt đầu thấy nó đỡ rồi, nó[…]