Tag Archives: xanh

Cuộc đời hãy như chiếc lá, việc của lá đã sống là phải Xanh

 Lá chỉ cần thực hiện trách nhiệm của nó, đó là “xanh”. Có nghĩa là chỉ cần sống hết mình, làm đúng công việc của mình là rất đủ. Cũng như chính chúng ta. Không phải ai trong số chúng ta cũng sinh ra để làm vĩ nhân. Ta chỉ cần “xanh” – sống nhiệt[…]