Phạm Thành Long là ai tranh cãi đã được làm sáng tỏ

Trong thời gian gần đây, trên khắp các kênh Youtube, blog tranh cãi về xuất thân của thầy Phạm Thành Long. Với sở hữu lượng Follow khổng lồ là các doanh nghiệp lớn trong cả nước. Các khóa học của Phạm Thành Long luôn thu hút hàng ngàn học viên khiến dư luận bàn tán quan tâm

Phạm Thành Long là ai

Tôi biết Ông Phạm Thành Long từ lâu trên Youtube dạy về ông giàu ông nghèo đã lâu. Nhưng đến khi trực tiếp tìm hiểu nghiêm túc tôi mới biết rất rõ về ông ấy. Rồi lần mò theo các khóa học

Vớ

Phạm Thành Long

Phạm Thành Long có những thành tựu gì

Phạm Thành Long có khóa học gì nổi bật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *