free Ebook Dr Hieu

Nhận Tài liệu Liệu phác chăm sóc da hoàn hảo

Liệu pháp chăm sóc da hoàn hảo của Baumann. Kim chỉ nam cho Da liễu thẩm mỹ . Cuốn sách sẽ hướng dẫn:

Phân loại 16 Type da.

Cấu trúc sinh học của mỗi làn da

Cách chăm sóc và các sai lầm trong chăm sóc 16 Type da

BS Lương Trung Hiếu. Dr Hiếu tặng bạn:

Link Sách: https://docs.google.com/document/d/13zdjDMTQAAuEWadmPpuLlxIBXgHSmUI2HXcxToXaQPc/edit

Fanpage Bs Hiếu: https://www.facebook.com/Drhieu.Aesthetic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *