Tag Archives: Quy trình hoạt động Spa

Quy trình hoạt động Spa

Quy trình hoạt động Spa cho lễ tân chi tiết dễ áp dụng

Quy trình hoạt động Spa Quy trình hoạt động Spa cho lễ tân cơ sở nhỏ Cơ sở nhỏ, lễ tân sẽ thường đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Bao gồm cả dọn dẹp, vệ sinh, chăm sóc khách hàng, hẹn lịch đặt lịch. Vậy với mỗi việc, bạn ghi xuống đầy đủ mỗi[…]