Tag Archives: rượu thuốc là gì

Rượu thuốc và kem trộn

Hầu hết mọi người KHÔNG biết Rượu thuốc và Kem trộn là gì nên Da bị tàn phá đến vậy ?

Các bạn có thể thấy rượu thuốc và kem trộn có rất nhiều các bạn hiện nay vẫn đang sử dụng. Và các bạn nói với bác sĩ Hiếu là khi bôi rượu thuốc thì da rất là khô không kiềm dầu và da cứ bong bong đỏ đỏ nhưng sau khi dùng một tháng,[…]