Tag Archives: da hỗn hợp

Bác sĩ Hiếu trực tiếp kiểm tra tình trạng da – Da hỗn hợp, lỗ chân lông to

Hôm nay thì bác sĩ Hiếu sẽ trực tiếp kiểm tra tình trạng da để các bạn phân biệt được da mình gặp cái vấn đề gì! Đầu tiên thì việc kiểm tra da thì chúng ta cần kiểm tra những vùng nào. Kiểm tra vùng tóc Cái thứ nhất đó là tóc đúng không?[…]

Bác sĩ Hiếu trực tiếp kiểm tra tình trạng da – Da hỗn hợp, lỗ chân lông to P2

Hôm nay thì bác sĩ Hiếu sẽ trực tiếp kiểm tra tình trạng da để các bạn phân biệt được da mình gặp cái vấn đề gì! Đầu tiên thì việc kiểm tra da thì chúng ta cần kiểm tra những vùng nào. Kiểm tra xem đây có phải da lão hóa không?  Thì bây[…]